Termeni de vânzare

Obiect

Condițiile generale de vânzare descrise mai jos detaliază drepturile și obligațiile OCBLAB și ale clientului său în contextul vânzării următoarelor servicii:

 • Închirierea CAST-box
 • Vânzarea de credite OCBLAB
 • Încasarea unui abonament lunar

Orice serviciu realizat de OCBLAB implică, prin urmare, acceptarea completă a cumpărătorului de aceste condiții generale de vânzare.

Preț

Prețurile mărfurilor vândute sunt cele în vigoare în ziua preluării comenzii. Acestea sunt exprimate în GBP și calculate fără taxe. Cu toate acestea, statutul companiei OCBLAB nu prevede taxe suplimentare. Prin urmare, rata fără taxe este, de asemenea, o taxă integrală. Costurile de transport legate de livrarea casetelor CAST sunt exigibile companiei OCBLAB.

OCBLAB are dreptul să își modifice prețurile în orice moment. Cu toate acestea, se angajează să factureze mărfurile comandate la prețurile indicate în timpul înregistrării comenzii.

Reduceri și rabaturi

Prețurile propuse includ reduceri și rabaturi pe care compania OCBLAB ar trebui să le acorde având în vedere rezultatele sale sau asumarea de către cumpărător a anumitor servicii.

Reducere

În caz de plată anticipată nu se acordă nicio reducere.

Termeni de plată

Plata comenzilor se face:

 • fie cu card bancar;
 • fie prin debit direct;

La înregistrarea comenzii:

 • Cumpărătorul va trebui să plătească numerar dacă alege „Factură și plată simultan”. ;
 • Dacă este necesar, dacă alege „Factură și plată lunară prin abonament (fără angajament).”, Cumpărătorul trebuie să plătească prima plată lunară a abonamentului.

Dacă livrarea casetei CAST este mai mare de 10 zile lucrătoare, OCBLAB va oferi o lună de abonament oferită clientului său.

Plata tarzie

În caz de neplată totală sau parțială a serviciului oferit de OCBLAB, cumpărătorul trebuie să plătească OCBLAB o penalitate de întârziere egală cu de trei ori mai mare decât rata dobânzii legale.

Rata legală a dobânzii folosită este cea în vigoare în ziua livrării mărfurilor.

Această penalitate se calculează pe suma incluzând impozitul pe suma rămasă scadentă și curge de la data expirării prețului, fără a fi necesară o notificare prealabilă.

Pe lângă compensația pentru întârziere, orice sumă care nu este plătită la data scadenței va avea ca efect automat plata unei compensații de sumă forfetară de 40 de euro datorată pentru costurile de colectare.

Articolele 441-6, I alineat 12 și D. 441-5 din Codul comercial.

Clauza de anulare

Dacă în termen de cincisprezece zile de la punerea în aplicare a clauzei „întârzierea plății”, cumpărătorul nu a plătit sumele rămase datorate, vânzarea va fi anulată automat și poate avea dreptul la compensarea daunelor în beneficiul OCBLAB.

Clauza de păstrare a titlului

Compania OCBLAB păstrează proprietatea „casetelor CAST” puse la dispoziția clienților săi. Casetele CAST sunt eligibile pentru închiriere gratuită atunci când:

 • clientul să comande credite care să permită utilizarea serviciilor companiei OCBLAB;
 • clientul a subscris la un abonament care permite utilizarea serviciilor OCBLAB;

Când un abonament este încheiat sau când clientul este considerat un cont inactiv, acesta trebuie să returneze casetele CAST către OCBLAB. Costurile de transport „retur” sunt suportate de client.

Ca atare, în cazul în care cumpărătorul face obiectul unei încasări sau al unei lichidări obligatorii, compania OCBLAB își rezervă dreptul de a solicita, în cadrul procedurii colective, casetele CAST disponibile.

Livrare

Livrarea se face:

 • fie prin livrare directa a casetei CAST catre cumparator;
 • fie printr-un transportator, la locul indicat de cumparator în timpul procesului de comanda;

Termenul de livrare indicat la înregistrarea comenzii este oferit doar pentru informa?ii ?i nu este în niciun fel garantat. Deoarece aceasta întârziere necesita reac?ie comuna între client ?i compania OCBLAB

Întârzierile obi?nuite sunt urmatoarele:

 • J: Clientul plaseaza comanda
 • D 1 pâna la D 5: Clientul trebuie sa furnizeze parametri companiei OCBLAB, permi?ând configurarea casetei CAST
 • Ziua 6: Compania OCBLAB configureaza casetele CAST
 • D 7 : Compania OCBLAB da pachetul transportatorului sau Colissimo ?i ofera clientului sau un link de urmarire.
 • J 10: Clientul prime?te casetele CAST la adresa indicata în timpul procesului de comanda

În consecin?a, orice întârziere rezonabila în livrarea produselor poate sa nu da?i beneficii cumparatorului:

 • compensa?ii pentru daune;
 • anularea comenzii.

Riscul transportului este suportat în întregime de cumparator.

În cazul marfurilor lipsa sau deteriorate în timpul transportului, cumparatorul trebuie sa faca toate rezervarile necesare pe formularul de comanda la primirea marfii men?ionate. Aceste rezervari trebuie de asemenea confirmate în scris în termen de cinci zile de la livrare prin e-mail.

Forță majoră

Răspunderea companiei OCBLAB nu poate fi pusă în aplicare dacă neexecutarea sau întârzierea executării uneia dintre obligațiile sale descrise în aceste condiții generale de vânzare rezultă dintr-un caz de forță majoră. Ca atare, forță majoră înseamnă orice eveniment extern, neprevăzut și irezistibil în sensul articolului 1148 din Codul civil.

Curtea de jurisdicție competentă

Orice litigiu referitor la interpretarea și executarea acestor condiții generale de vânzare este supus dreptului francez.

În lipsa unei soluții pe cale amiabilă, litigiul va fi înaintat în fața Curții Comerciale din Créteil (FRANȚA).

Întocmit la Le Perreux-sur-Marne, la 04/11/2020

Bine ati venit